Informatie over de standaard rapportage van BvPO.

What you see is what you get...

Hieronder volgt een overzicht van onze standaard rapportage. De rapportage wordt standaard, dat wil zeggen zonder bijkomende kosten geleverd.
Alle producten worden automatisch gegenereerd.

Samenvatting en tabellen

Onze standaard rapportage bestaat uit een geschreven samenvatting en een uitgebreid tabellenboekje. De samenvatting kan eenvoudig aan de ouders worden meegegeven of gepubliceerd worden op de website van de school.

naar voorbeeld>>

Het tabellenboekje bevat analyses van subgroepen, vergelijking met eerder onderzoek en uitgebreide benchmarking.

Powerpointpresentatie

Bij de peilingen wordt een een op maat gemaakte powerpointpresentatie gevoegd.

meer informatie>>

Bovenschoolse rapportage

Deze rapportage geeft een samenvatting voor een reeks van scholen of locaties die onder hetzelfde bestuur vallen. Het bevat een vergelijking met eerdere peilingen en vergelijking met een referentiegroep.

naar voorbeeld>>

HetLaatseOordeel

In deze rapportage wordt een overzicht verkregen van de laatste honderd beoordelingen.

Vensters voor verantwoording

In onze standaard rapportage voor Vensters voor Verantwoording worden de uitkomsten per onderwijstype en voor het totaal gepresenteerd.

Posters leerlingpeiling

Voor de bespreking van de onderzoeksresultaten met de leerlingen PO wordt per groep of (combinatie-)klas een ontwerp voor een poster opgemaakt met de resultaten voor die specifieke groep of klas.

meer informatie>>

Speciale wensen?
In de meeste gevallen kan een rapportage op maat gemaakt worden.

Item rapportage

De itemrapportage is een afzonderlijk rapport. Het bevat per vraag in de vragenlijst de antwoordfrequenties, antwoordpercentages en statistieken zoals gemiddelde en standaarddeviatie (spreiding).

naar voorbeeld>>

© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223