Informatie over tevredenheidpeilingen bij het primair en voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven.

BvPO biedt uitgebreid geteste vragenlijsten en unieke vormen van rapportage.

Stel zelf uw papieren of digitale vragenlijst samen met BvPO vragenbank.

De vragenlijsten

BvPO levert basis vragenlijsten voor ouders en verzorgers (OTP), leerlingen (LTP) en medewerkers (PTP). Omdat de basisvragen bij alle scholen worden afgenomen is betrouwbare benchmarking mogelijk.

Voorbeelden van de basisvragenlijsten kunt u hieronder downloaden (lichtblauwe vak).

Meer kinderen uit één gezin op school? Als uit een gezin meer kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan hoeven de ouders niet de hele vragenlijst voor ieder kind helemaal opnieuw in te vullen. De vragen over de leerkracht worden voor elk kind herhaald.

Vragenbank. De school kan eigen vragen toevoegen of vragen selecteren uit onze vragenbank.

Afname digitaal of drukwerk? De vragenlijsten kunnen digitaal en/of op papier worden afgenomen. Bij digitale afname kan de lijst aan de hand van een algemene toegangscode worden afgenomen of via een gerichte e-mailcampagne.

Vensters. In de basis vragenlijsten zijn de vragen van Vensters voor Verantwoording integraal opgenomen.

Sociale veiligheid. In de basis vragenlijsten voor de leerlingpeilingen PO en VO zijn vragen over sociale veiligheid opgenomen. Door afname van deze vragen voldoet de school aan de eisen die de inspectie stelt.

Bij een digitale peiling kan de school altijd formulieren uitprinten voor ouders/ verzorgers die geen toegang hebben tot het internet. Ook als de school een unieke lijst heeft samengesteld.

De standaard rapportage

BvPO biedt de meest uitgebreide vorm van rapportage. Standaard bestaat deze uit een rapport, powerpointpresentatie en ontwerpen voor posters (LTP), zie elders op deze pagina.

Geschreven samenvatting. De samenvatting bevat aantrekkelijke grafieken en geschreven tekst. Het wordt als pdf-document geleverd en kan eenvoudig per e-mail naar belangstellenden worden verzonden of op de website van de school worden geplaatst.

Tabellenboekje. In het tabellenboekje worden per vraag en cluster van vragen de resultaten gepresenteerd. Het boekje bevat standaard:
  • Benchmarking
  • Vergelijking met eerder onderzoek
  • Vergelijking met andere scholen van het bestuur
  • Vergelijking subgroepen (onder- en bovenbouw)

Inclusief powerpointpresentatie

Tijdens de opmaak van de standaard rapportage wordt automatisch een powerpointpresentatie op maat gegenereerd. De powerpointpresentatie is naast de samenvatting een belangrijk hulpmiddel voor de feedback van de resultaten.

meer informatie>>

Nieuwe basis vragenlijst voor de leerlingpeiling PO

De school kan bij de leerlingpeiling PO kiezen uit twee basis vragenlijsten.

In lijst LTP2019DPR zijn de vragen van Vensters PO geactualiseerd. Verder is deze lijst identiek aan onze oude vragenlijst.
Lijst LTP2019VVV heeft een grote overlap met de vorige lijst, maar is uitgebreid met vragen over vaardigheden en toetsing.

Door afname van beide lijsten voldoet de school aan de eisen die de inspectie stelt tav het periodiek monitoren van de sociale veiligheid.
Aan beide lijsten kan de school indien gewenst eigen vragen toevoegen of andere wijzigingen aanbrengen.

Vergelijking mogelijk met resultaten uit vorig onderzoek dat de school zelf heeft uitgevoerd of door derden heeft laten uitvoeren.
(informeer naar mogelijkheden)

Inclusief digitale quick scan

Met behulp van onze digitale quick scan kan snel en op eenvoudige wijze informatie onder de ouders en verzorgers worden verzameld over de belangrijkste onderwerpen in onze ouderlijst.

meer informatie>>

Inclusief posters

Tijdens de opmaak van de rapportage van de leerlingpeiling PO worden per groep of (combinatie-)klas automatisch ontwerpen van posters gegenereerd. Aan de hand van de posters kunnen de resultaten klassikaal worden besproken en kan een actieplan worden opgesteld.

meer informatie>>

Inclusief digitale vervolgenquête

Tijdens de verwerking van de gegevens wordt bij de ouderpeiling en de medewerkerpeiling automatisch een digitale vragenlijst met vervolgvragen gegenereerd. In dit vervolgonderzoek kunnen ouders aangeven wat de redenen van hun ontevredenheid zijn en welke suggesties voor verbetering zij hebben. De vervolgenquête kan binnen zes maanden na onze rapportage door de school zelf geactiveerd worden.

meer informatie>>

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen en andere hulpmiddelen vindt u via onderstaande link.

meer informatie>>

Prijsindicatie voor tevredenheidspeilingen in het primair onderwijs

Kosten voor deelname aan de tevredenheidspeilingen voor het primair onderwijs (schooljaar 2021-2022) inclusief uitgebreide rapportage (digitaal) met benchmarking, digitale afname: prijzen ongeacht het aantal respondenten.

De vragenlijsten kunnen op papier en/of digitaal worden afgenomen. Bij afname op het internet kan de school indien gewenst een print van de vragenlijst meegeven aan ouders/ verzorgers die geen toegang hebben tot het internet.
OTP (ouders/ verzorgers) inclusief vervolgenquête en powerpointpresentatie op maat.dig € 265
LTP (leerlingen) inclusief ontwerp posters per (combinatie-)klas dig € 225
PTP (personeel) inclusief vervolgenquête en powerpointpresentatie op maat dig € 225
PTP (beknopte rapportage) dig € 175
Meerprijs afname op papier, inclusief portokosten retourzending   € 20 plus €10 per 25 stuks
Quick Scan (snelle, globale peiling mbv het internet) dig gratis
Bijlage met zelfgeformuleerde vragen nvt va € 45
Extra analyses nvt € 40
Bestuursrapportage of bovenschoolse rapportage nvt € 450
Combinatieprijzen bij deelname in een keer: (va) OTP+LTP: € 445; OTP+PTP: € 445; LTP+PTP: € 425; OTP+LTP+PTP: € 625
NB De combinatieprijzen gelden voor individuele scholen). Gratis bovenschoolse rapportage bij bestuursopdrachten. De genoemde kosten zijn exclusief 21% btw
Voor scholen die voldoende hebben aan alleen de hand-outs en/of de powerpointpresentatie gelden gereduceerde prijzen.
(informeer naar mogelijkheden)
Prijsindicatie voor tevredenheidspeilingen in het voortgezet onderwijs

Kosten voor deelname aan de tevredenheidspeilingen voor het primair onderwijs (schooljaar 2021-2022) inclusief uitgebreide rapportage (digitaal) met benchmarking, standaard rapportage. Exclusief drukkosten bij gebruik papieren vragenlijsten

De vragenlijsten kunnen op papier en/of digitaal worden afgenomen. Bij afname op het internet kan de school indien gewenst een print van de vragenlijst meegeven aan ouders/ verzorgers die geen toegang hebben tot het internet.
OTP (ouders/ verzorgers) inclusief vervolgenquête en powerpointpresentatie op maat.- € 795
LTP (leerlingen) - € 795
PTP (personeel) incl. powerpointpresentatie op maat - € 675
Bestuursrapportage of bovenschoolse rapportage nvt € 450
Combinatieprijzen bij deelname in een keer op aanvraag.
Gratis bovenschoolse rapportage bij bestuursopdrachten. De genoemde kosten zijn exclusief 21% btw
© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223