Informatie over de gratis posters bij de leerlingpeiling voor het PO.

(Gratis) ontwerp van posters bij de leerlingpeiling voor het PO

Tijdens de opmaak van het rapport voor een leerlingenpeiling PO wordt voor elke groep of klas afzonderlijk een ontwerp voor een poster op A0-formaat opgemaakt (84cm x 119cm). Hierop worden de resultaten per groep of klas gepresenteerd.

Afdruk op professionele AO-printer. Een afdruk op A0-formaat kan tegenwoordig bij de meeste commerciële printshops worden gemaakt. De kosten bedragen dan circa €30 à €45 per afdruk.

In delen afdrukken op de eigen printer van de school. Om bovenstaande kosten te besparen kan de poster ook op de eigen printer op 18 afzonderlijke vellen papier worden afgedrukt. De afzonderlijke prints kunnen daarna weer worden samengevoegd tot een grote poster van 116cm x 158cm. Bij de poster is een uitgebreide knip- en plakhandleiding gevoegd (zie hiernaast).

Gebruik. Met behulp van de posters kunnen de resultaten van de leerlingpeiling per groep klassikaal besproken worden.
Een verkleinde afdruk van de gehele poster op een vel A4 kan ook meegegeven worden aan de leerlingen ter informatie aan de ouders, of gebruikt worden als 'individueel werkblad'.

Gebruik de posters voor terugkoppeling van de resultaten aan de groepen of als persoonlijk actieplan voor de leerlingen.
© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223