Informatie over de digitale vragenbank van BvPO.

BvPO: Vragenbank

De vragenbank van BvPO is samengesteld uit de vragen uit de basisvragenlijsten van BvPO en de Vensters vragen. Daarnaast zijn vragenbatterijen over specifieke onderwerpen opgenomen plus vragen die eerder door gebruikers zijn geformuleerd.

De vragenbanken zijn geschikt voor de ontwikkeling van enquêtes onder ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs.

Indien gewenst kan de school ook aanvullingen en wijzigingen aanbrengen op de mutatieformulieren.

Functionaliteit

  • Selecteer vragen uit de vragenbank (container links)...
  • De geselecteerde vragen staan in de container rechts
  • Wijzig teksten of voeg eigen vragen toe

  • Bekijk de 'look and feel' van de digitale vragenlijst
  • Genereer een papieren variant (.pdf) voor respondenten die geen toegang hebben tot het internet

© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223