Informatie over de gratis quick scan van BvPO.

Gratis online ouderpeiling voor het basisonderwijs

De quick scan is een korte digitale internetpeiling onder ouders en verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs. Hierbij wordt de tevredenheid van de ouders gemeten ten aanzien van de tien hoofdonderwerpen in de standaard vragenlijst (inclusief benchmark).

Een quick scan voor het voortgezet onderwijs is in voorbereiding.

De quick scan is een ideale voorbereiding op de uitgebreidere standaard peiling.

De digitale Quick Scan

De digitale quick scan wordt gratis aangeboden.
De scan kan heel goed gebruikt worden als verkennend onderzoek dat als basis kan dienen voor de formulering van extra vragen in ons uitgebreide onderzoek.

Sterke punten van de quick scan op een rijtje:

 • Korte vragenlijst (weinig belastend voor de ouders)
 • Snelle verzameling van opmerkingen mbv open vragen
 • Afname via het internet (nauwelijks werk voor de scholen)
 • Activering binnen 1 minuut
 • De quick scan is gratis
 • Last but not least: de quick scan levert vergelijkingsmateriaal voor een eventueel later af te nemen standaardpeiling (indien gewenst).
Verschillen met de standaard ouderpeiling (OTP):
 • Bij de OTP worden per onderwerp meer vragen gesteld (in totaal 70 vragen)
 • De OTP is inclusief uitgebreide rapportage (samenvatting plus uitkomsten per vraag)
 • De OTP is inclusief powerpointpresentatie op maat
 • De OTP is inclusief vervolgenquête op maat
 • De OTP kost va €265 (excl btw) (naar prijslijst PO>>)

De kleine lettertjes

 • De online Quick Scan/ Basisscan is een gratis service van BvPO en wordt tijdelijk aan alle basisscholen aangeboden
 • vBvPO accepteert alleen aanvragen die door de directie van basisscholen worden gedaan
 • De looptijd van het onderzoek is maximaal 14 dagen
 • Als de school gebruik wil maken van gedrukte vragenlijsten of als de ouders door BvPO per e-mail een persoonlijke inlogcode moet worden toegezonden, dan worden gemaakte kosten in rekening gebracht (op basis van prijsopgave vooraf)
 • BvPO heeft -ruime- servercapaciteit gereserveerd voor de uitvoering van de gratis basisscan. BvPO kan de periode van onderzoek wijzigen. De school wordt daarvan ruimschoots van te voren op de hoogte gesteld
 • Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd d.d. 20 februari 1995 onder nummer 1420 van de Kamer van Koophandel te Groningen. Klik hier voor een exemplaar (pdf) of vraag een exemplaar kosteloos aan per e-mail op info@bvpo.nl

© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223