Onze sterke punten.

Vanaf het schooljaar 2000/2001 heeft een groot aantal scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland gebruik gemaakt van een tevredenheidpeiling die door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek (BvPO) al dan niet in samenwerking met andere bureaus wordt verzorgd.


Sterke punten van de evaluatiemethode van BvPO zijn:
 • De school kan gebruik maken van een standaard vragenlijst die op elke school wordt afgenomen. Er zijn standaard lijsten beschikbaar voor regulier primair onderwijs (PO), SBO/VSO en voortgezet onderwijs (VO).
 • BvPO Vragenbank. De school kan vragen selecteren uit de vragenbank en kan eigen vragen toevoegen.
 • Afname van de vragenlijst op papier en/of digitaal.
 • Bij online afname kunt u ook enkele exemplaren van de lijst afdrukken voor respondenten die de lijst niet digitaal kunnen invullen. Dit is ook mogelijk bij door de school zelf ontworpen of aangepaste lijsten.
 • In onze vragenlijsten zijn de vragenbatterijen van Vensters Voor Verantwoording (PO en VO) integraal opgenomen. Na akkoord van de scholen worden de antwoorden op die vragen door BvPO doorgelinkt naar scholenopdekaart.nl . Met afname van de leerlingpeilingen voldoet de school aan de eisen die de inspectie stelt aan het monitoren van sociale veiligheid.
 • (Gratis) quick scan ouderpeiling op het internet van de tien hoofdonderwerpen van de standaard vragenlijst (PO).
 • Vergelijking van de school met andere scholen in de database (benchmarking). Benchmarking is mogelijk op basis van een zelf te kiezen referentiegroep (bv scholen met dezelfde denominatie, leerlinggewicht etc.).
 • De gegevens van de school worden vergeleken met eerdere metingen op de school die door ons zijn verricht. In veel gevallen is ook vergelijking mogelijk met resultaten uit vorig onderzoek dat de school zelf heeft uitgevoerd of door derden heeft laten uitvoeren.
 • Snelle en uitgebreide standaard rapportage op papier en digitaal (zie de miniaturen voor een indruk van enkele pagina's uit het standaard rapport [pdf/ca 1.5Mb] of voor een voorbeeld van een standaard rapport [pdf/ca 4Mb]).
 • (Gratis) digitale vervolgenquête op maat bij de ouderpeiling en de medewerkerpeiling.
 • Powerpointpresentatie (.ppt) op maat bij de ouderpeiling en de medewerkerpeiling.
 • De peiling kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Dataverwerking en rapportage geschieden volledig geautomatiseerd waardoor zeer snel gerapporteerd kan worden, in sommige gevallen zelfs op de dag van ontvangst van de vragenlijsten.
Op de pagina onderzoek PO/VO worden onze activiteiten nader omschreven.
© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223