Informatie over recent ontwikkelde software van BvPO.

Surveypoint: Het laatste oordeel

Verkrijg real time inzicht in de tevredenheid op een beveiligde website.
Met behulp van deze applicatie verkrijgt u steeds een actueel overzicht van de laatste honderd beoordelingen van uw werkzaamheden.

meer informatie>>

BvPO: Vragenbank

Stel zelf uw vragenlijst samen met vragen uit de vragenbank.
Met deze applicatie van BvPO kunt u zelf vragen selecteren uit een vragenbank die bestaat uit onze basisvragen, de vragenbatterijen van Vensters, vragenbatterijen over diverse aanvullende onderwerpen en vragen die door andere gebruikers eerder zijn gesteld.

meer informatie>>

Comparant internet peilingen

De applicatie comparant bevat diverse modulen voor het afnemen van digitale enquêtes.
Het programma wordt gebruikt bij de digitale tevredenheidpeilingen onder ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers bij het primair en voortgezet onderwijs.

meer informatie>>

Competentiescanner

In deze applicatie wordt een respondent aan de hand van 41 competenties beschreven.
Om de geschiktheid van een persoon voor een functie te bepalen worden de persoonscompetenties van de respondent vervolgens aan de hand van eerder onderzochte functie competentie-eisen vergeleken.

Novacom

Novacom wordt gebruikt bij ROC's. In deze internetapplicatie worden aan de hand van door de school of deelnemers geformuleerde opdrachten (prestaties) de competenties van de deelnemers beoordeeld. De vorderingen van de deelnemers worden bijgehouden in een dossier dat op het internet kan worden ingezien. In het programma zijn verder een logboekfunctie en een POP-functie opgenomen.

Digicom

Digicom is een internet-applicatie voor prestatie- en competentiebeoordeling ten behoeve van deelnemers in het middelbaar onderwijs.

Copra

CoPra is een internetmodule die de begeleiding van de cursist tijdens de beroepspraktijkvorming eenvoudig en efficiënt maakt. De basisgedachte van CoPra is enerzijds een effectieve communicatie tussen de praktijkopleider en de docent en anderzijds een efficiënte en intensieve begeleiding van de cursist door de docent.

Ofe scholingswijzer

De Ofe scholingswijzer is een internetapplicatie waarbij scholieren interactief kunnen zoeken naar een beroep of opleiding in de elektrotechniek.

Overige applicaties:

Prestatiebank. In deze internetapplicatie zijn de prestaties opgeslagen van deelnemers van acht deelnemende ROC's.
Competence. Competence is een hulpmiddel bij een uitgebreide methode waarmee stapsgewijs innovaties in diverse bedrijfstakken kunnen worden opgespoord en vervolgens worden beoordeeld op kansen voor een nieuwe instroom in niet-traditionele en technische beroepen
OMR-reader. Een applicatie voor het aansturen van een optical mark reader (OMR) en het lezen van antwoordformulieren.
MPAge reader. Een applicatie voor het uitlezen van gescande vragenlijsten.

© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223