Informatie over de ondersteuning van Vensters voor Verantwoording van BvPO.

Indicatoren Vensters

BvPO is leverancier van vragenlijsten voor de meting van de indicatoren voor tevredenheid van leerlingen en ouders (PO en VO) en tevredenheid medewerkers (alleen PO) in Vensters.
De vragen van Vensters zijn integraal opgenomen in de basis vragenlijsten van BvPO.

Informeer naar mogelijkheden van GRATIS afname van de peilingen telefoon: (050) 5491223.
Digitaal of drukwerk? De vragenlijsten kunnen digitaal en/of op papier worden afgenomen. Bij digitale afname kan de lijst aan de hand van een algemene toegangscode worden afgenomen of via een gerichte e-mailcampagne.

Maatwerk. De vragenlijsten kunnen worden uitgebreid met eigen vragen van de school of standaardvragen van BvPO.

Scholenopdekaart.nl Indien gewenst en na alleen na akkoord van de scholen uploadt BvPO de antwoorden van de Vensters-vragen naar de database van Scholenopdekaart. De resultaten worden dan na vrijgave door de school gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl.

naar website scholenopdekaart.nl>>

Het Vensters-onderzoek is een onderdeel van onze uitgebreide standaard tevredenheidonderzoeken bij scholen voor PO en VO.

Rapportage

De rapportage biedt veel extra informatie voor de school.

De standaard rapportage bevat:
  • Overzicht ouders en leerlingen
  • Overzicht indicatorwaarden
  • Uitsplitsing per schooltype
  • Vergelijking per locatie
  • Vergelijking per schooltype
  • Vergelijking per klas (Leerlingen)

naar voorbeeld>>

© 2017, BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek
P: Postbus 9505, 9703 LM Groningen
W: www.bvpo.nl
E: info@bvpo.nl
T: (050) 5491223