Het Bureau voor praktijkgericht onderzoek (BvPO) verzorgt tevredenheidsonderzoeken bij ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers op papier en op het internet bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs.
Naar prijslijst tevredenheidspeilingen PO.

Real time monitoren van tevredenheid: Verkrijg real time inzicht in de tevredenheid op een beveiligde website.

klik hier voor meer informatie over real time monitoring>>

Gratis online ouderpeiling: De quick scan ouderpeiling is een kort onderzoek naar de tevredenheid van ouders en verzorgers met de basisschool van hun kind.

klik hier voor meer informatie over de gratis online ouderpeiling>>

Gebruik de standaard vragenlijsten (PO en VO) of stel zelf uw vragenlijst samen met vragen uit de BvPO vragenbank Indien gewenst kan de school een vragenlijst op maat opstellen door vragen uit de standaard lijst te wissen, te wijzigen of door vragen toe te voegen.

klik hier voor informatie over BvPO Vragenbank>>

Rapportage gebeurt doorgaans binnen twee à drie werkdagen.
Inclusief vergelijking met andere scholen (benchmarking).
Inclusief powerpoint presentatie op maat.
Inclusief vervolgenquête op maat.
NIEUW: Inclusief ontwerp van posters bij leerlingenpeiling PO.

klik hier voor meer informatie over peilingen in het basisonderwijs>>
klik hier voor meer informatie over peilingen in het voortgezet onderwijs>>
klik hier voor voorbeelden van standaard rapportage>>

Vergelijking met 1400+ scholen in het basisonderwijs

(Gratis) Powerpointpresentatie met resultaten van de school bij de ouder- en medewerkerpeiling PO en bij alle drie peilingen bij het VO (Flash movie)

meer over de powerpointpresentatie>>

Meer dan 240.000 respondenten bij onze ouderenquête in het basisonderwijs

De tevredenheidspeilingen die BvPO verzorgt onder leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het personeel van basisscholen zijn zeer succesvol.
Al weer enige tijd geleden is de grens van 240.000 respondenten bij de ouderenquête doorbroken. Dat wil zeggen dat de mening van ouders en verzorgers over de school van hun kind vergeleken kan worden met die van circa 240.000 andere ouders en verzorgers.
De laatste jaren hebben ruim 1.400 scholen een of meer peilingen afgenomen.
Klik hier voor miniaturen van enkele pagina's uit de rapportage (ca 2Mb).

meer over tevredenheidspeilingen voor het basisonderwijs>>

Bij bestuursopdrachten GRATIS bovenschoolse rapportage waarin de deelnemende scholen met elkaar worden vergeleken
   
BvPO is actief in Nederland en Vlaanderen

Real time monitoren van tevredenheid

Bekijk steeds de laatste 100 beoordelingen van uw werkzaamheden op een beveiligde website.


meer over real time monitoring>>

FAQ Frequent gestel- de vragen

Antwoorden op fre- quent gestelde vragen over het uitvoeren van een tevredenheids- peiling krijgt u na het volgen van onderstaande hyperlink.

naar frequent gestelde vragen>>

Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld:
Vraag: Moeten ouders die meer dan een kind op een school hebben voor elk kind de hele ouderlijst opnieuw invullen?
Antwoord: Nee, de meeste vragen in de ouderlijst hebben betrekking op de hele school. Die hoeven maar een keer beantwoord te worden. Specifieke vragen over de leerkracht kunnen voor elk kind afzonderlijk worden beantwoord.

Prijzen Primair Onderwijs:

Ouderpeiling (OTP) € 265,-
Leerlingenpeiling (LTP) € 225,-
Medewerkerpeiling (PTP) € 225,-

OTP + LTP + PTP € 625,-

Hou bij een digitale ouderpeiling ook altijd
enkele papieren vragenlijsten achter de hand voor ouders en verzorgers die
geen computer hebben.

Van elke (op maat gemaakte) digitale vragenlijst van BvPO kan een print gemaakt worden die automatisch kan worden ingelezen
voorbeeld

Vragenlijsten voor zelfevaluatie tbv het onderwijs, gezond- heidszorg en organi- satie

BvPO verricht sinds 1993 evaluatieonder- zoek op de gebieden onderwijs, gezond- heidszorg en organi- satie.
Op het gebied van onderwijs is BvPO werkzaam ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universitair onderwijs. Hierdoor is een integratie van onderzoeksgegevens van verschillende onderzoeken mogelijk.

What you see is what you get

Vanaf het begin hebben wij een breed instrumentarium op- gebouwd voor het ver- richten van tevreden- heidspeilingen, waar- onder modellen voor vergelijking (bench- marking), software voor vragenlijstont- werp, statistische software en software voor geautomatiseerde rapportage. Met name deze automatisering levert zeer betrouwbare informatie op. Onze vra- genlijsten en rapportages worden dan ook door scholen zeer goed ge- waardeerd.

naar prijslijst PO>>

Overzicht van de meest bezochte hyperlinks op de website bvpo.nl

 
 
Startpagina Algemeen: Voorbeelden standaard vragenlijsten/rapportage:
Tevredenheidpeilingen: Veelgestelde vragen Ouderlijst Primair onderwijs
Sterke punten van ons onderzoek Recent ontwikkelde software Leerlingenlijst Primair onderwijs
Primair Onderwijs BvPO Vragenbank Medewerkerlijst Primair onderwijs
Voortgezet Onderwijs    
Vensters voor Verantwoording NIEUW: Real time monitoring: Het Laatste Oordeel Ouderlijst Voortgezet onderwijs
HBO/WO   Leerlingenlijst Voortgezet onderwijs
  (Gratis) Quick Scan Ouderpeiling Medewerkerlijst Voortgezet onderwijs
Voorbeelden van rapportage (Gratis) Posters leerlingenpeiling (ontwerp)  
  (Gratis) Vervolgonderzoek op maat Internet peilingen
Prijslijst Primair onderwijs (Gratis) Powerpointpresentatie op maat Standaard rapportage